YongChun IF Stockhom

WingChun for women & girls

Start

Välkommen till YongChun IF Stockholm

logo

YongChun IF Stockholm (YIFS) är en plannerad ideell förening under WCAA-Sweden

YongChun 咏春 eller WingChun 詠春 är en kantonesisk kulturarv från Kina som är i sitt ursprungliga form en effektiv sjäförsvar med läkande hälso effekt som täcker både mentalt of fysiskt, Utövande av YongChun är dessutom ergonomisk.

YongChun eller WingChun är förutom ett självförsvar system men även ett effektiv levnads sätt för avstressning och harmoni med sig själv för att kunna hittas sig själv och förbättra den fysiska och psykiska hälsa för att förbygga tex. sjukdommar, kunna vara i focuserad stillsamhet för att åter ta kontroll öves sig själv (tex. negativa kännslor) och ta rationella beslut under stress

YongChun är form av sjäförsvar tränings under närdistans i där kvinnors oftas kan utsätta sig för.

YongChun är en meditativ och återhämtande form av Martial Art där vi låter musklerna slappna av i lugna, passiva rörelser som även stärker den djupt inre liggande strukturer i kroppen. Genom att stanna kvar i positionerna under i långsamma avslappande små rörelse så utövas mindfulness genom att observera vår kropps position och vårt sinne. Att acceptera det som är (eller inte är) för stunden och att släppa taget för att slappna av fysisk och mentalt. I YongChun så tränar vi också med att lugna nervsystemet och stärka kroppens energisystem vid stressiga situationer för att uppnå rätt beslut och kontroll med avslappnande passiva reflexer. Lär dig YongChun som ger energi i vardagslivet och ett lugnt medvetande för att kunna prioritera och fokusera. Vi utvecklar även den sociala grupp kompetensen för att dela med sig och att utveckla tillsammans i en positiv grupp atmosfär.

Vid träning övas endel motrik, koordination av rörelse och att utveckla fokusering för att kunna användas förutom vid självförsvar men framförallt förbättra focuserings kontrollen över kroppen. Detta kan tex. förbättra studier och sociala förmågor. Du behöver inte längre välja, YongChun innhåller allt på djupet och bredden .

WCAA söker nu kvinnliga intruktörer till att driva egen verksamhet

Målgrupp 目标群体

YongChun IF Stockholm vänder sig till kvinnor och flickor från 16 år

YongChun träningen här en version speciellt anpassad för kvinnor och flickor av olika behov som själförtorende, hälso förbättring, självförsvar, avstressning, fokusering, fyskisk och mentalt avslappning med kontroll.

logo

Målgruppen är kvinnor och flickor

Upplägg 建立

Förutsättningar 条件

Datum & Tider 日期 时间

Plats 地方

Ansökan 申请

Avgifter 费用

Betalning 付款

Instruktörer 教练

Group instruktör: Förnärvarande söker WCAA-Sweden kvinnliga instruktörer som vill utbilda sig i våran YongChun och vill driva en egen verksamhet/klubb som hobby eller yrke

Hör gärna av dig om du ör intresserad oavsätt om du vill starta egen verksamhet eller redan har verksamhet eller vad du har för bakground

Kontakt 联系


Namn: Peter Yeung

E-post: peter.yeung@wingchun.st , Skriftspråk: English, Svenska

Mobil: efter överenskommelse , Talspråk: Svenska, Chinese Cantonese, Chinese PuTongHua, English

Använd E-post som inledande kontakt !